Visie

‘T Markehuus is een laagdrempelige ontmoetingsplek, een sociaal platform waar allerlei organisaties en individuen actief kunnen zijn op sociaal, cultureel, maatschappelijk, sportief en levensbeschouwelijk gebied, verbindend voor de samenleving.

Vermogen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door;
Subsidies en donaties
Schenkingen, erfstellingen en legaten
Verhuur van sociale ruimtes met bijbehorende horeca gelegenheid

De stichting beoogt niet het maken van winst.